UX/UI คืออะไร ทำไมสำคัญกับธุรกิจยุคใหม่

UX/UI คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับ คำว่า UI นั้นมาจากคำว่า User interface ถ้าเอาความเข้าใจง่ายๆ ก็คือ หน้าจอที่เราใช้งานกัน บนเว็บ หรือบนแอพ เน้นการออกแบบที่ทำความความเข้าใจในการของผู้ใช้งาน มีความสวยงาน ออกแบบได้ตรงกับหลักของการออกแบบ โดยจะพูดถึงเรื่อง ปุ่ม การจัดตำแหน่ง ตัวอักษร สี การออกแบบ UI ถ้าธุรกิจที่มี CI ก็จะออกแบบโดยยึดตามอัตลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ UI คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การออกแบบ UI ที่ดี ควรออกแบบให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งสิ่งที่เราจะแยกการออกแบบที่ดี หรือไม่ดี ก็มีหลักพิจารณาได้เบื้องต้นดังนี้ครับ มีการใช้ Pattern ที่เหมือนกันตลอดทั้งระบบหรือไม่ เราจะพูดถึง เรื่องสี ฟอนต์ ระยะห่าง Space between หรือแม้กระทั่งความโค้งของปุ่ม ถ้าปุ่มมีแบบโค้ง ก็ควรจะมีความโค้งมนเหมือนกันทั้งระบบ ซึ่งการใช้ขอบโค้ง อาจต้องยืดหยุ่นกันด้วยนะครับ เช่น เรากำหนดขนาดขอบโค้ง ของปุ่มขนาดมาตรฐานไว้ที่ 16px ปุ่มที่ขนาดเล็กลงมา […]

nuttadech junlawan

17/05/2022
Message us